Veolia Chrzanów zajmuje się produkcją i dystrybucją energii cieplnej.
Wykonujemy obsługę urzadzeń ciepłowniczych i instalacji wewnętrznych w zakresie ich eksploatacji, konserwacji, remontów i modernizacji. Świadczymy usługi Pogotowia Ciepłowniczego niezbędne przy usuwaniu awarii c.o.

Veolia Południe Sp. z .o.o. Biuro w Chrzanowie

Ul. Pogorska 36
32-500 CHRZANÓW

32 623 51 54
32 623 51 54

www.veoliaterm.pl

Données pour retrouver une entreprise
Thème sectoriel : PRODUKCJA, HANDEL HURTOWY
Secteurs : ENERGIA, SUROWCE
Classification de branches : Energetyka, Paliwa
Ville : CHRZANÓW
Voïvodie : MAŁOPOLSKIE